• PUBLIC activities

 • SANNE PLEITER

 • LEZINGEN
  Colleges grafische vormgeving en cultuurkennis
 • Artemis Academie, Amsterdam, sinds 2009
 • Colleges grafische vormgeving
  Jan des Bouvrie Academie, Deventer, 2008
  Lezing gevelopschriften,
  Leden/members BNO, Amsterdam, 2005

 • WORKSHOPS

  Workshop 3D letters,
  Eindhoven/Den Haag, 1998-2000
  Workshop De Koffer van de Letterman,
  Den Haag/Nijmegen, 2000
  Workshop Typografie
  Utrecht University, 2006
 • ...
 • PUBLICATIES
  Amsterdams verdwenen letters (I, II, III en IV),
 • Heemschut, 2005

 • RONDLEIDINGEN
 • Freelance gids, sinds 2004 2004R
 • ...

 • ...

 • DAFNE ARLMAN

 • EXPOSITIES
  Solo expositie 'Dromen'
 • Centrum De Roos,
 • Amsterdam, 2007
 • Solo expositie 'Inca & Salka'
 • Centrum De Roos,
 • Amsterdam, 2010
 • ...
 • PUBLICATIES
 • Inca path, 2009
 • Salka path, 2009


 • PUBLIC activities

 • SANNE PLEITER

 • LECTURES
  Lectures on graphic design and art history
 • Artemis Academie, Amsterdam, since 2009
 • Lectures on graphic design
  Jan des Bouvrie Academie, Deventer, 2008
  Lecture on lettering on buildings, members BNO, Amsterdam, 2005

 • WORKSHOPS

  Workshop 3D letters, Eindhoven/Den Haag, 1998-2000
  Workshop De Koffer van de Letterman, Den Haag/Nijmegen, 2000
  Workshop Typography, Utrecht University, 2006
 • ...
 • PUBLICATIONS
  Amsterdams verdwenen letters (I, II, III en IV),
 • Heemschut, 2005
 • ...
 • GUIDED TOURS
 • Freelance guide, since 2004 2004 ...
 • ...

 • DAFNE ARLMAN

 • EXHIBITIONS
  Solo exhibition 'Dreams'
 • Centrum De Roos, Amsterdam, 2007
 • Solo exhibition 'Inca & Salka'
 • Centrum De Roos, Amsterdam, 2010
 • ...
 • PUBLICATIONS
 • Inca path, 2009
 • Salka path, 2009